KARIJERA U PRIMACU

Primaco kontinuirano teži povećanju i obogaćivanju vlastitog teama zapošljavajući nove stručnjake, sukladno strategiji rasta i razvoja. Ukoliko planirate postati članom Primaco teama, ljubazno molimo da pošaljete CV i molbu za posao na adresu posao@primaco.eu