Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv Projekta Korisnika:

Povećanje konkurentnosti društva PRIMACOŠPED kroz uvođenje međunarodno priznatih certifikata GDP i TAPA-TSR, KK.03.2.1.14.0355

Kratki opis Projekta:

PRIMACOŠPED d. o. o. je 2019. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ prijavio projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva PRIMACOŠPED kroz uvođenje međunarodno priznatih certifikata GDP i TAPA-TSR“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva, PRIMACOŠPED je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u listopadu 2020. godine započeo provedbu Projekta „Povećanje konkurentnosti društva PRIMACOŠPED kroz uvođenje međunarodno priznatih certifikata GDP i TAPA-TSR“.

Svrha navedenog Projekta je kroz ulaganje usmjereno u stjecanje GDP i TAPA-TSR certifikata unaprijediti poslovne procese i povećati sposobnost dokazivanja kvalitete Društva PRIMACOŠPED te tako osigurati preduvjete za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projektom će se riješiti identificirani problem oslabljene tržišne pozicije radi nemogućnosti dokazivanja kvalitete i neusklađenosti s međunarodnim standardima sigurnosti u segmentu logističkih usluga, što će pridonijeti rastu povjerenja klijenata, omogućiti sklapanje novih poslova i povećanje prihoda te ojačati konkurentnost Korisnika na tržištu. Ciljne skupine čijim interesima Projekt izravno doprinosi su poduzeće Korisnika, kupci i dobavljači te krajnji korisnici.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:

Cilj Projekta je ulaganjem u uvođenje sustava upravljanja kvalitetom GDP prema Smjernicama Europske komisije za dobru praksu u prometu lijekova za humanu primjenu (2013/C 68/01) i implementaciju sustava za osiguranje sigurnosti prijevoza i skladištenja visokovrijedne robe prema međunarodnoj normi TAPA-TSR, odnosno kroz stjecanje certifikata za iste, povećati sposobnost dokazivanja kvalitete Društva PRIMACOŠPED, unaprijediti poslovne procese te osigurati potrebne preduvjeti za povećanje prodaje na domaćem i inozemnom tržištu uz unaprjeđenje tržišne pozicije tj. konkurentnosti. Potporom iz EU osigurat će se dodana vrijednost Projektu na način da mu se omogućava provedba u opsegu i kvaliteti aktivnosti te u pogledu kraćeg vremena potrebnog za ostvarenje planiranih ciljeva.

Ukupna vrijednost Projekta: 231.250,01 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 126.749,99 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 15.10.2020. – 15.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Dario Stanko, e-mail: uprava@primaco.eu , tel:  +385 3440744

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva PRIMACOŠPED d.o.o.