Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Internacionalizacija poslovanja poduzeća Primacošped d.o.o. kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i B2B susretima

Kratki opis projekta:

Primacošped d.o.o. je 2017. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ prijavio Projekt pod nazivom “ Internacionalizacija poslovanja poduzeća Primacošped d.o.o. kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i B2B susretima“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva Primacošped d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u listopadu 2017. godine započeo provedbu Projekta. Ciljne skupine čijim je interesima Projekt izravno doprinio su društvo Primacošped koje je unaprijedilo svoj izvozni potencijal te postojeći i novi klijenti koji  konzumacijom cjelovite usluge unaprjeđuju svoje poslovanje i svoju konkurentnost. Projekt je uspješno završen u kolovozu 2019. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha (cilj) Projekta je ojačati međunarodnu konkurentnost društva Primacošped kroz predstavljanje cjelovite logističke usluge visoke kvalitete međunarodnoj poslovnoj zajednici na odabranim međunarodnim sajmovima i B2B susretima te kroz ulaganje u povećanje vidljivosti Korisnika na međunarodnom tržištu, što će posljedično dovesti do širenja poslovanja na nove partnere i nova inozemna tržišta te povećanja opsega poslovne suradnje s već postojećim inozemnim poslovnim partnerima na postojećim tržištima, odnosno do povećanja prihoda iz izvoza i prihoda od prodaje.

   Ukupna vrijednost projekta: 1.523.139,53 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 810.267,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 31.10.2017. – 31.08.2019.

Kontakt osoba za više informacija:

Boris Vavra, e-mail: boris.vavra@primaco.eu , tel: +385 1 3440 744

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva PRIMACOŠPED d.o.o.