UNIKATNO CARINSKO RJEŠENJE NA PRAGU EU

S 11 vlastitih carinskih ureda u Hrvatskoj uključujući i granične prijelaze s državama koje nisu članice EU, Srbija i i Bosna & Hercegovina, mi smo na samom pragu Europske Unije. Postoji mnogo prednosti koristeći naše specijaliste povezane sa carinskim, Intrastat i izvoznim uslugama. Posjedujemo potrebne kompetencije i i uvijek smo u skladu s važećim EU carinskim regulacijama. Pritom se možete pouzdati na nas u svrhu izdavanja pravodobnih i točnih dokumenata. Mi razmišljamo i radimo na poslovima vezanim uz carinsko zastupanje umjesto Vas i omogućavamo Vam da vrijedne resurse usmjerite na Vaše ključno poslovanje.

Pri uvozu proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU, potrebno je platiti carinsku pristojbu i troškove poreza u Vašoj zemlju članici EU ukoliko se provodi klasičan uvozni postupak u Vašu zemlju, različito u odnosu na Hrvatsku. Europski carinski propisi i porezni zakoni dozvoljavaju uvozni postupak u Hrvatskoj, plaćajući pritom samo carinske troškove, a porez regulirate u Vašoj zemlji bez ikakvog plaćanja poreza. Takva vrsta uvoza zove se Postupak 42.

Carinski postupak 42 je uvoz koji pušta u proizvode u slobodan promet u Republici Hrvatskoj bez naplate poreznih troškova, ali s neodgodivom obvezom transportiranja takvih proizvoda u drugu zemlju članicu EU (članal 143./d. Direktiva Vijeća 2006/112/EC). Stopa carine se izračunava na bazi uobičajene carinske tarife EU i naplaćuje se uvozniku.

Apliciranje procedure može biti zahtijevano od strane poreznog obveznika iz druge zemlje članice EU, koji se u Hrvatskoj klasificira kao uvoznik/primatelj proizvoda u postupku uvoznog carinjenja proizvoda.

Porezni obveznici u ostalim zemljama članicama EU mogu zatražiti vlastiti Porezni broj u Hrvatskoj, ali isto tako mogu angažirati poreznog zastupnika u Hrvatskoj.

Porezni zastupnik mora biti autoriziran za primanje dokumenata, aplicirati za povrat poreza i za sve poslove povezane s izračunom i plaćanjem poreza i mora imati autorizaciju ili ugovor za porezno zastupanje.

Za carinsko zastupanje uvoznik mora predati vlastiti EORI broj i pisanu autorizaciju prema carinskom otpremniku Primacošped d.o.o. Zagreb za zastupanje ispred carinskih vlasti.

Uvozna carinska deklaracija mora biti popraćena s:

  • Autorizacijom za carinsko zastupanje
  • Autorizacijom za porezno zastupanje
  • Fakturom s jasno navedenim primateljem u drugoj državi članici
  • Transportni dokument u kojem je naznačeno odredište u drugoj državi članici
  • Izjavom kako će proizvodi, nakon carinskog postupka, biti otpremljeni u drugu državu članicu

Nakon carinjenja proizvodi će biti otpremljeni prema primatelju bez dodatnih carinskih kontrola i biti će istovareni na za to određenom mjestu. Primatelj će potvrditi primitak proizvoda verificirajući transportne dokumente i kopiju koja se mora poslati poreznog zastupniku u Hrvatsku. Primatelj u drugoj državi članici ima obavezu uračunati porez u VIES sistem sukladno poreznom zakonu te zemlje i potvrditi primitak proizvoda u Intrastat sustavu ukoliko se provodi Intrastat.

Sa više od 50 zemalja koje primjenjuju proceduru, TIR sustav je međunarodni carinsko-tranzitni sistem s najširom geografskom pokrivenošću. Kao i ostale carinsko-tranzitne procedure, TIR procedura omogućuje kretanje proizvoda pod carinskom kontrolom preko međunarodnih granica bez plaćanja obveza i poreza koje bi se inače plaćale kada su u pitanju uvozni ili izvozni postupci. Uvjet TIR procedure je da kretanje proizvoda mora odvijati cestovnim putem.

Proizvodi se kreću iz polazišnih carinskih ureda jedne zemlje u odredišni carinski ured druge zemlje pod pratnjom međunarodnog carinko-tranzitnog dokumenta, TIR carneta, koji ujedno predstavlja i garanciju odgođenih carinskih obveza i poreza. Sustavom garancije upravlja međunarodna organizacija, trenutno Udruga cestovnih prijevoznika (IRU).

Iako je svaka zemlja članica EU ugovorna stranka TIR konvencije, Europskom Unijom se smatra jedan teritorij u svrhu TIR postupka. To znači da se TIR jedino može koristiti unutar Unije za međunarodne prijevoze odnosno ukoliko prijevoz počinje ili završava u trećoj zemlji ili kada se proizvodi kreću između dvije ili više zemlje članice EU putem teritorija trećih zemalja.

IZVOZNI POSTUPAK

Izvozni postupak dozvoljava izlaz proizvoda Zajednice iz carinskog teritorija Europske Zajednice. Iz carinske perspektive, izvozni proizvodi Zajednice mijenjaju svoj status u proizvode koji nisu proizvodi Zajednice. Za takve proizvode, postupak se zove re-export. Izvozni postupak podrazumijeva apliciranje svih izlaznih formalnosti, uključujući, gdje je to primjenjivo, plaćanje povrata i izlaganje izvoznih licenci.

Vanjsko procesuiranje znači da bi proizvodi Unije mogli biti izvezeni van teritorija Unije u svrhu procesuiranja proizvoda. Procesuirani proizvodi od te robe mogu biti ponovno uvezeni i pušteni u slobodnu cirkulaciju s potpunim ili djelomičnim oslobođenjem plaćanja uvozne obveze. Potpuno oslobođenje uvozne obveze mora biti omogućeno kada su proizvodi izvezeni samo kako bi bili besplatno popravljeni sukladno ugovornim obvezama ili zbog tvorničke greške ili defekta materijala. U drugim slučajevima vanjskog procesuiranja, uvozne obveze na ponovno uvezenim proizvodima su kalkulirani na bazi vrijednosti koja rezultira iz procesuiranja poduzetog izvan carinskog teritorija Unije.

Vanjsko procesuiranje je osmišljeno kako bi se poslovanjima dala mogućnost iskorištavanja prednosti poput sniženih troškova rada ili specifičnih tehničkih ekspertiza u zemljama koje nisu članice EU.

Autorizacija carinskih vlasti je potrebna za primjenu vanjskog procesuiranja. Kompetentne carinske vlasti moraju specificirati rok unutar kojeg vanjsko procesuiranje mora biti dovršeno.

Glavni uvjeti kako bi se dobila takva vrsta autorizacije su:

  • Da je osnovan na carinskom teritoriju Europske Unije i
  • Ishoditi potrebno uvjerenje o pravilnom provođenju operacija.